Gödsel

Trädgårdskalk

  • Höjer jordens pH-värde och motverkar försurning
  • Lätt att strö ut!
  • Skonsam långtidseffekt tack vare grövre fraktion

Trädgårdskalk höjer jordens pH-värde, motverkar försurning och tillför spårämnen. Kalken lätt att strö ut eftersom den är finkornig med endast små mängder damm.

  • Förpackning

    12,5 kg

  • Åtgång

    En säck räcker till 50-100 m2

Användning och skötsel

Kalk höjer jordens pH-värde, motverkar försurning och tillför spårämnen. Jordens gödselinnehåll blir mer tillgängligt medan tungmetaller blir svårare för växterna att ta upp. Särskilt lerjordar blir luckrare, lättare att bruka och bättre för rötterna att växa i. Finkornig kalk ger en långvarig påverkan vilket är skonsamt för växter, maskar och markliv.

Trädgårdskalk liknar strösocker och är lätt att strö ut för hand eller med spridarvagn. Kalken kan spridas hela året, faller lätt ner mellan bladen och dammar väldigt lite. Det bästa är om kalken kan blandas in i jorden. De flesta växter trivs vid ett pH-värde mellan 5,5 och 6,5. Kalk ska inte användas till surjordsväxter som rhododendron, azalea och blåbär.

Kalken kan spridas varje eller vartannat år. Ta den höga dosen till lerjord och den lägre på sandjord. För ett exakt kalkbehov behövs en jordanalys. Överdosering ger inga skador.

Gräsmattan:
Beräkna 6-12 kg per 100 m2.

Grönsaker, rosor, fruktträd, blomrabatt:
Beräkna ca 0,5-1 dl kalk per m2.

Which country site would you like to visit?