Skyddsprodukter

Tösalt

  • Orsakar ingen rost på bilar och lämnar inga vita ränder på läderskor
  • Kan användas på betong och natursten utan att göra skada
  • Issmältningsförmåga som fungerar ned till 15 minusgrader

Trädgårdsvänligt tösalt är ett nytt, miljövänligt halkskyddsmedel som är biologiskt nedbrytbart och säkert att använda. Trädgårdsvänligt tösalt är den första halkbekämpningsprodukten för konsumenter på marknaden som fått det nordiska miljömärket Svanen.

  • Förpackning

    2,5 liter

  • Åtgång

    65 m2

Användning och skötsel

Tösalt består av natriumformiat och är ett mycket bra val till känsliga platser där hänsyn behöver tas till växter och husdjur samt där korrosion och annan materialpåverkan måste undvikas. Följs doseringen är effekten på växter och djur betydligt mindre jämfört med vanligt kloridbaserat tösalt. Natriumformiat används bl a mot halka i känsliga grundvattenområden.

Hasselfors Garden Trädgårdsvänligt Tösalt är ett lättanvänt granulat som effektivt smälter is och bekämpar halka. Det kan användas på alla underlag, gångvägar, parkeringsplatser och i trappor. Tösalt ger inga saltränder på skor. Tösaltet strös ut direkt på snön eller isen som smälter i temperaturer ner till ca -15 °C. Tösalt kan även strös ut i förbyggande syfte.

Tösalt är effektivt både som förebyggande halkbekämpning och som is- och snösmältning. Sprid ut i förebyggande syfte när underkylt regn eller mindre snöfall förutspås, det underlättar även borttagningen av isen och snön. Vid halkbekämpning i efterhand bör snön alltid skottas bort innan Tösaltet sprids ut. Förpackningens lock fungerar som spridare och gör doseringen enkel.

Innehåll

Natriumformiat korn 1-5 mm

Which country site would you like to visit?