Sten & Sand

Stenmjöl mörkgrå

  • Krossad svensk diabas 0-6 mm
  • Ger en vacker mörkgrå yta
  • Till anläggning av gångar

Stenmjöl är gör-det-självarens oumbärliga produkt vid olika anläggningsarbeten i trädgården. Stenmjöl ger en bra grund till gångar och stensättning men kan även användas som fyllning och inblandning i jord.

  • Förpackning

    20 kg

  • Åtgång

    Se tabell nedan

Användning och skötsel

Stenmjöl är användbart för många ändamål i trädgården. Stenmjöl kan användas som ytlager på gångvägar, det ger en stabil, jämn och fast yta. Ytan får en mörk vacker färg, grå vid torka och svart i regn. Stenmjöl är även utmärkt som avjämningslager vid läggning av marksten, kullersten, träkubb och natursten.

Stenmjölet går att använda som sättsand eller fogsand till bredare fogar.

Stenmjöl har även utmärkta egenskaper för fyllning av hål och ojämnheter, fyllning runt rör eller för att sätta kantlister. För att fylla hål i gräsmattan, blanda gärna upp stenmjölet med dressjord.

Stenmjöl kan användas för att göra egna jordblandningar med kompost, naturtorv och andra material. Diabas är en gångbergart med vulkaniskt ursprung. Den innehåller mineraler som järn, magnesium och kalcium.

 

AnvändningÅtgång
Ytlager och avjämningsyta5 cm – 75 kg/m2

3 cm – 45 kg/m2

10 cm – 150 kg/m2

FogmaterialPlattor och marksten: 1-3 kg/m2.

Kullersten och gatsten: 6-10 kg/m2

Jordförbättring5-10 kg/100 m2
Blanda jord och kompostUpp till 50% inblandning av Stenmjöl
Gräsmattejord/Plenjord1 säck 40 l Dressjord + 1 säck Stenmjöl
Fyllning runt rör, stolpar mm100 % Stenmjöl

Which country site would you like to visit?