Torv

Solmull – växttorv med gödsel och kalk

  • Till jordförbättring i rabatter och i köksväxtland samt vid plantering och nyanläggning
  • Jorden blir lucker och mullrik
  • Svensk ljus torvmull som det också går att odla direkt i

Solmull Växttorv består av ren ljus torvmull som kalkats till pH kring 6 och gödslats med mineralgödsel. Solmull Växttorv används till jordförbättring i rabatter och i köksväxtland samt vid plantering och nyanläggning.

  • Förpackning

    50 l / 150 l

  • Åtgång

    En 150-literssäck räcker till jordförbättring till cirka 3 kvm.

Användning och skötsel

Solmull lanserades på svenska marknaden för ca 60 år sedan som den första jordförbättringstorven som tryckpackats i säck. Solmull med gödsel och kalk är ett klassiskt jordförbättringsmedel. Den ljusa torvmullen används till jordförbättring i rabatter och i köksväxtland samt vid plantering och nyanläggning. Gödslad Solmull gör jorden lucker, mullrik och tillför dessutom näring. Det går också att odla direkt i torven i hobbyväxthus och i drivbänkar.

Vänd ner ett 5-10 cm tjockt lager Solmull innan du planterar så blir jorden porös och mullrik. Innan du sår nytt gräs eller lägger färdig gräsmatta förbereder du jorden med Solmull. Fräs ner ett fem cm tjockt lager. Gör en odlingsbädd av lätt fuktad Solmull (10 cm hög och minst 30 cm bred) och plantera direkt i bädden.

 

Innehåll

Solmull Växttorv består av ren ljus torvmull som kalkats till pH kring 6 och gödslats med mineralgödsel.

Which country site would you like to visit?