Sten & Sand

Sandlådesand

  • Formbar, ger fina sandslott och kako
  • För sandlådor
  • Svensk natursand

Formbar sand för slott och kakor. Sandlådesand är extra finkornig svensk natursand till nyanläggning och påfyllning av barnens sandlådor. Sanden har mycket finpartiklar som gör att det blir fina hållbara sandkakor och slott.

  • Förpackning

    20 kg

  • Åtgång

    Åtgång En säck innehåller cirka 13 liter sand. Fraktion 0-3 mm.

Användning och skötsel

Formbar sand för slott och kakor. Sandlådesand är finkornig och  formbar sand till nyanläggning och påfyllning av barnens sandlådor. Sanden är en svensk natursand och mäter 0-3 mm med mycket finpartiklar som gör att det blir fina hållbara sandkakor och slott.

Vid nyanläggning av sandlåda beräkna 35-40 cm djup med ren sand. Om sandlådan anläggs på en gräsmatta brukar jorden grävas bort en bit ner under sargens höjd för att få tillräckligt med sanddjup. Ett tips är att lägga markväv eller cementplattor i botten och på sidorna av lådan innan sanden fylls i. Då blandar sig inte sanden med underlaget och ogräs tar sig inte in så lätt.

Which country site would you like to visit?