Yrkeskvalitet

S-jord / Såjord

  • För frösådd och sticklingsförökning
  • Mild gödsling ger en skonsam start
  • Perlit gör jorden extra lucker vilket passar späda rötter

S-jord ger fröer och sticklingar av alla slags växter en god start i livet. S-jord är en milt gödslad, lucker och finsiktad jord för sådd och annan förökning. Jorden är lätt att fylla i krukor, pluggar och sålådor.

  • Yrkeskvalitet

    Rotkraft

  • Förpackning

    18 l / 50 l

Användning och skötsel

S-jord är en milt gödslad, lucker och finsiktad jord för sådd och förökning med sticklingar. Den är lätt att fylla i krukor, sålådor och i medelstora-stora och stora pluggar. Det går bra att odla både prydnadsväxter och ätliga växter i jorden. Den lätta och luftiga S-jorden kan användas för vidare odling i krukor men då är det viktigt att mer näring tillförs så att växternas behov uppfylls.

 

Innehåll

S-jord är en finsiktad torvblandning med extra tillsats av perlit. Det gör jorden extra luftig och säkerställer god syretillgång även vid låg dräneringshöjd. God syretillgång är extra viktigt vid groning och rotbildning. S-jord passar därför extra bra till växter som gror eller rotar sig långsamt. Perlit är en vulkanisk bergart som expanderats i stark värme. Den syns som vita korn i jorden och bidrar även till god vattenupptagning.

S-jord är kalkad till pH 6,0. Den är milt gödslad med mineralgödsel som är lättillgängligt och som ger en god start för späda plantor. Mineralgödseln innehåller all växtnäring, även mikronäring.

Rotkraft

S-jord har även ingrediensen Rotkraft som består av koncentrerade naturliga humussyror. Det är en grupp organiska ämnen som vi tillfört mer av för att främja friska, livskraftiga rötter. Rotbildningen stimuleras och växtnäringen tas upp och utnyttjas optimalt. Till nytta både för växten, miljön och dig.

Tips!

Plantera om i P-jord när plantorna har fått rötter och börjat växa.

Which country site would you like to visit?