Trädgårdsjord

Rhododendronjord

  • Lågt pH och extra mikronäring för friska gröna blad
  • För surjordsväxter t ex rhododendron, blåbär, ljung, barrväxter, blå hortensia
  • Både till rabatter och till kruka

Rhododendronjord är en specialjord för surjordsväxter som behöver ett lågt pH-värde för att trivas. Jorden är gödslad och används som den är vid plantering både ute i kruka.

  • Förpackning

    40 l

  • Åtgång

    En 40 l säck räcker till en buske vid plantering eller 1-3 buskar vid underhåll.

Användning och skötsel

Rhododendronjord använder du för plantering och underhåll av växter som trivs i sur jord, dvs jord med lågt pH-värde, till exempel rhododendron, azalea, ljung, hortensia, lingon, blåbär och en del perenner.

Gräv bort befintlig jord eller anlägg en upphöjd bädd ovanpå befintlig jord så att inte kalkhaltig jord blandas upp med Rhododendronjorden. Lägg ut jorden och plantera direkt ner i jorden. Vattna ordentligt.

För underhåll av etablerade växter lägg ut ett 5-10 cm tjockt lager ovanpå befintlig jord.

Till större rabatter med surjordsväxter finns även produkter av ren naturtorv, grov Rhododendrontorv och Solmull utan tillsatser.

Innehåll

Jorden är mycket porös, fukthållande och myllig och har ett lågt pH-värde. Gödslingen är specialanpassad för surjordsväxter och innehåller extra mikronäring som ger ett grönt och friskt bladverk.

Which country site would you like to visit?