Bark & Flis

Premium furubark

  • Kommer från svenskt certifierat skogsbruk
  • Skyddar mot torka, jordstänk, ogräs och vinterns tjäle.
  • Helt naturlig och kan användas både med prydnads- och ätbara växter

Furubark ger vackra ytor som skyddar mot torka, jordstänk, ogräs och vinterns tjäle. Furubarken läggs som täckning på marken och som dekoration i krukor. På stigar och gångar ger barken ett mjukt, sviktande underlag. Med tiden bryts barken ner till mull. Furubarken kommer från svenskt certifierat skogsbruk.

  • Förpackning

    40 l

  • Åtgång

    En säck räcker till ca 1m2.

Användning och skötsel

Som dekoration, på stigar och mot torka och ogräs:

Förbered ytan genom att gödsla jorden och rensa bort rotogräs (tistel, maskros, kirskål m fl). Ett tätt skikt av t ex markväv ger ett extra bra skydd mot ogräs. Furubarken läggs på i ett minst 3 cm tjockt lager, den skyddande effekten ännu blir bättre med ett lager upp till 10 cm.

Vinterskydd till rosor, vintergröna och mindre härdiga växter:
Vattna ordentligt på hösten och kupa upp ca 15 cm Furubark kring grenverket. På våren friläggs grenarna och furubarken sprids ut. Glöm inte att gödsla – det är viktigt eftersom barken förbrukar en del näring när den bryts ner.

Which country site would you like to visit?