Yrkeskvalitet

P-jord / Planteringsjord

  • Passar för många växter och olika sätt att odla
  • Välbalanserad gödsling ger god tillväxt
  • Svarttorv gör jorden mörk och fukthållande, lätt att vattna

P-jord är en mycket bra jord för odling av många olika slags växter. Den används med fördel till omskolning och vidareodling av småplantor eller till vanliga krukväxter. P-jord kan även användas vid plantering utomhus.

  • Yrkeskvalitet

    Rotkraft

  • Förpackning

    18 l / 50 l

Användning och skötsel

P-jord är en mörk och fukthållande planteringsjord med bred användning, den passar för all slags odling både inne och ute. P-jord används med fördel till omskolning och vidareodling vid förökning med frön eller sticklingar. Den är en utmärkt jord för alla vanliga krukväxter. Men den kan lika gärna användas som jordförbättring vid plantering av träd, buskar och perenner utomhus.

Det går bra att odla ätliga växter i den.

 

 

Innehåll

P-jord är mörk och myllig tack vare tillsats av en stor andel svarttorv som binder fukt och näring tills växterna behöver den.  Den är medium gödslad med mineralgödsel som är lättillgängligt för att plantorna skall rota och växa till sig snabbt. Mineralgödselt innehåller all växtnäring, även mikronäring. P-jord är kalkad till pH 6,0.

Rotkraft

P-jord har även ingrediensen Rotkraft som består av koncentrerade naturliga humussyror. Det är en grupp organiska ämnen som vi tillfört mer av för att främja friska, livskraftiga rötter. Rotbildningen stimuleras och växtnäringen tas upp och utnyttjas optimalt. Till nytta både för växten, miljön och dig.

Which country site would you like to visit?