För krukväxter

Mårbacka pelargonjord

  • Välbalanserad gödsling som gynnar knoppsättning och blomning
  • Ger rik och varaktig blomning hela säsongen
  • Framtagen tillsammans med Pelargonsällskapet

Mårbacka pelargonjord ger en rik och varaktig blomning hela säsongen därför att den innehåller rikligt med långtidsverkande näring och har en struktur som gynnar rötterna.

  • Förpackning

    15 l / 40 l

Användning och skötsel

Mårbacka pelargonjord har utvecklats från en pelargonjord för yrkesodlare. Jorden innehåller rikligt med både snabb- och långtidsverkande mineralnäring. Pelargonerna förses med den näring de behöver för att blomma rikligt under lång tid. Pelargonjord kan även användas till andra blommande krukväxter.

Strukturen är grov med bitar av peatnuggets och bark för att få en extra god dränering även i större krukor. Strukturen gör att rotsystemet kan utvecklas väl i hela krukan. Bra rötter ger en balanserad tillväxt och god blomning. Används till blommande pelargoner och doftpelargoner både inne och ute.

Jorden används till omplantering av rotade pelargoner av olika sorter. Den går bra att använda till plantor både inom- och utomhus. Kraftigt växande pelargoner i små krukor kan behöva tillskottsnäring under säsongen för att orka blomma ordentligt.

Innehåll

Innehåller Osmocote som är ett långtidsverkande gödselmedel som avger näring under hela växtsäsongen.

Which country site would you like to visit?