Kompost

Kompostströ

  • Tar upp överkottfukt, ger struktur och balanserar kolhalten
  • Förhindrar dålig lukt
  • Helt naturligt, ger en fin kompostjord

Kompostströ ger goda förhållanden i komposten så att hushålls- och trädgårdsavfall blir till fin mylla som ger ny växtkraft i trädgården. Varvas med avfallet direkt i kompostbehållaren

  • Förpackning

    40 l

Användning och skötsel

Med Kompostströ skapas goda förhållanden så att det bildas en fin, lucker kompostmylla av avfallet från kök och trädgård, utan att dålig lukt uppstår. Myllan används i trädgården som jordförbättring där den återför näringsämnen till kretsloppet och ger en lucker, bra trädgårdsjord. Kompostströ kan användas både till hushålls- och trädgårdsavfall.

Kompostströ består av utvalda, naturliga råvaror som under förmultningen har flera viktiga funktioner. Ströet suger upp överskottsfukt från avfallet under nedbrytningen. Kompostströ ger struktur till kompostmassan så att det kan ske en luftväxling och inte bli för tätt. Dessutom balanseras kol- och kväveinnehållet så att inte kväve går förlorat, även det låga pH-värdet gör att kväve bevaras i komposten så att det kan återföras till växterna. En lucker, fuktig och välbalanserad kompost ger inte upphov till dålig lukt.

Varva avfallet med Kompostströ i kompostbehållaren. Hur mycket som ska strös ut beror på typen av avfall och hur blött och tätt det är. Blött och tätt avfall som gräsklipp, potatisskal och andra hushållsrester behöver mer strö än stjälkar, löv och vedartat trädgårdsavfall. Börja med 1 del kompostströ till 4 delar avfall. Öka mängden om det är blött och inte luktar gott, minska om det verkar torrt. Det är bra att blanda och röra om i komposten regelbundet.

Which country site would you like to visit?