Kompost

Kompoststart

  • Minskar lukt och påskyndar komposteringen
  • Gör fin näringsrik mylla
  • Mineral- och spårämnesblandning

Kompoststart är en aktivator som minskar lukt och optimerar förmultningen av köks- och trädgårdsavfall så att det enkelt kan återföras till jorden som jordförbättring och gödsel.

  • Förpackning

    3 kg

Användning och skötsel

 

Strö Kompoststart på avfallet varje gång du tillsätter nytt avfall i komposten. Använd gärna Kompostströ som luckrar och binder överskottsfukt när avfallet är tätt, kväverikt (t ex gräsklipp) och blött.

Köksavfall, gräsklipp, gröna växtrester:
Strö ut ca ½ dl Kompoststart per 10 liter avfall

Trädgårdsavfall, kvistar, löv, torra stjälkar mm:
Strö ut ca 2 dl Kompoststart per 10 liter trädgårdsavfall

Innehåll

Kompoststart innehåller en patenterad aktivator, Combooster Koti, som tillverkas av återvunna råvaror. Det är en blandning av mineral –och spårämnen som de nedbrytande mikroorganismerna är beroende av men som ofta finns i underskott. Det bildas ett stabilt pH-värde och värdefull växtnäring bevaras mycket bättre i kompostmyllan.

Kompoststart innehåller dessutom extra kväve för att ris, löv och annat kvävefattigt trädgårdsavfall snabbare ska komposteras. Kompoststart är dryg och lätt att använda.

Which country site would you like to visit?