Gödsel

Kogödsel

  • Gynnar blom, frukt och rotbildning
  • Till alla växter i trädgården
  • Kommer från svenska djur

Kogödsel är den traditionella näringskällan i både jordbruk och trädgårdsodling. Kogödsel består till största delen av mull som med ett myllrande mikroliv ger en bra struktur till jorden.

  • Förpackning

    40 l

  • Åtgång

    En säck räcker till ca 5-10 m2.

  • 100% Naturlig

Användning och skötsel

Kogödseln innehåller alla näringsämnen växterna behöver men den är speciellt rik på kalium som gynnar blom-, frukt- och rotbildning. En tillsats av hönsgödsel förstärker näringsinnehållet och balanserar innehållet av bl a kväve. Kogödsel kan användas till alla växter i trädgården, den blandas ner i jorden som jordförbättring eller läggs på ytan som en mulch.

Kogödseln ger en mjuk gödseleffekt d.v.s det är ingen risk att växterna bränns av för kraftig gödsling. Dessutom är Kogödseln långtidsverkande, en del av näringen finns tillgänglig för växtrötterna direkt medan resten frigörs på längre sikt.

Använd Kogödsel som grundgödsel i trädgårdsland, rabatter och vid plantering, det bästa är att tillföra kogödsel återkommande varje år. Blanda in gödseln ordentligt i jorden med grep eller spade. I äldre planteringar och rabatter myllas gödseln grunt ner i jorden med en kratta.

Den bästa tiden att tillföra Kogödseln är på våren. Då kommer näringen växterna bäst till godo. Det går mycket bra att kombinera och komplettera Kogödseln med andra gödselmedel t ex kväverika gödselmedel. Växterna tar inte skada av att överdosera kogödseln men för miljöns skull rekommenderar vi att följa användningsområden.

Innehåll

Råvaror: ljus torv (H2-4), mörk torv (H6-8), kogödsel, hönsgödsel, kalk

Elektrisk konduktivitet ( + 25 %): 50 mS/m

pH-värde (H2O): 5,5 – 6,5

Tillsatt näring per m3:  12 kg kogödsel
10 kg hönsgödsel
2 kg kalimagnesia

Tillsatt näring i g/m3:
Nitrat-+ammoniumkväve (NO3-N+ NH4-N): 100
Fosfor (P): 235
Kalium (K): 930
Calcium (Ca): 1200
Magnesium (Mg): 320
Svavel (S): 390
Bor (B): 0,8
Kobber (Cu): 1,7
Jern (Fe): 5,7
Mangan (Mn): 3,7
Molybdæn (Mo): 0,02
Zink (Zn): 7,4

Which country site would you like to visit?