Skyddsprodukter

Is-strö & dräneringskross

  • Lätt att bära och att sprida
  • Drygt
  • Ger gott grepp och sjunker inte ner i isen

Krossad bränd lera som ger bra grepp på is och halkiga ytor. Flyter på vatten och sjunker inte ner i isen. Kan även användas till dränering i krukor och jord.

  • Förpackning

    15 l / 35 l

  • Åtgång

    15 L räcker till ca 60 m². 35 L räcker till ca 140 m².

Användning och skötsel

Is-strö & dräneringskross är en mycket lätt och dryg produkt för sandning av hala gångvägar och ytor i trädgården. Tack vare sin lätta vikt är den enkel att strö och hantera. Krosset är lättare än vatten och sjunker inte ner i isen, utan stannar kvar på ytan när is som smält under dagen fryser till igen. Därför behöver du inte sanda så ofta.

Is-strö & dräneringskross kan även användas för att ge ökad luftighet i markjord och jord i krukor och odlingslådor. Blanda med jorden för en lättare jord som ger bättre struktur för rotning. Du kan även lägga ett dräneringslager i botten på krukor och odlingslådor.

För växter som kräver extra god dränering, t ex stenpartiväxter och vinterkänsliga perenner är det en god idé att redan vid planteringen blanda ut den befintliga jorden med Dräneringskross. En tyngre jord t.ex lerjord behöver större mängd än en lättare. Blanda in minst en ¼ Dräneringskross.

Innehåll

Is-strö & dräneringskross är en äkta naturprodukt. Den är tillverkad av lera som bränts genom en speciell metod och sedan krossats för att ge bästa möjliga grepp. Till våren kan du sopa ut den i gräsmattan eller planteringar som jordförbättring.

Which country site would you like to visit?