Trädgårdsjord

Dressjord

  • Gynnar gräset så att mossa och ogräs inte trivs
  • Ger en tät och grön gräsmatta som tål slitage
  • Tillför näring, kalk, mull och sand till gräsmattan

Dressjord ger en tät, fin och grön gräsmatta som inte låter mossa och ogräs att ta över. Den bästa tiden att dressa gräsmattan är på våren, när gräset kommer igång och växer.

  • Förpackning

    40 l

  • Åtgång

    En säck räcker till 4 kvm. Det går ca 26 säckar till 100 m2.

Användning och skötsel

Dressjord tillför näring, kalk, mullämnen och sand som tillsammans stimulerar och främjar rotbildning. Dressjorden stimulerar gräset till att bilda nya rötter och börja växa. Gräsmattan får nytt liv och blir tät, grön och vacker.  Mossa, ogräs och kala fläckar drabbar och bekymrar de flesta. Anledningen till problemen är nästan undantagslöst näringsbrist samt för tät och kompakt jord och bägge dessa orsaker åtgärdas med Dressjord.

Den bästa tiden att dressa gräsmattan är tidigt på våren innan den kommer igång och växer. Gör det annars direkt efter det att du nyligen klippt gräsmattan relativt kort men i god tid innan hösten, senast augusti. Rulla säcken och tryck till den så att jorden luckras i säcken. Skär upp ena kortsidan på säcken och dra ut en fyra meter lång jordsträng. Borsta, kratta eller räfsa ut strängen med Dressjord cirka 1 meter åt sidan, så har du dressat 4 kvm!

Behöver du laga hål och ojämnheter i gräsmattan är ett gott tips att blanda 1 säck Dressjord med 1 säck Stenmjöl och sedan fylla i ojämnheterna. Stenmjölet ger en stabil lagningsjord ihop med dressjorden.

Innehåll

Dressjorden är en finsiktad jordblandning baserad på utvald ljus och mörk torv och sand. Den är kraftigt gödslad med hönsgödsel och mineralgödsel. Den kraftiga gödslingen sätter fart på gräsets tillväxt så att det blir friskt, grönt och torktåligt. Sanden och torven skapar en lucker yta där gräsrötter och utlöpare enkelt kan sprida sig så att gräset blir slitagetåligt.

 

Which country site would you like to visit?