Trädgårdsjord

Barkmylla

  • Jordförbättring som luckrar besvärliga jordar. t.ex. styva lerjordar.
  • Gör jorden lättbearbetad med grep och spade.
  • Grov struktur med hela barkbitar.

Barkmylla är en gödslad specialprodukt blandad av bark och torv som är en utmärkt jordförbättrare både till tunga leriga jordar och till torra sandiga jordar.

  • Förpackning

    40 l

  • Åtgång

    En säck räcker till drygt 0,5 - 1 kvadratmeter för årligt underhåll.

Användning och skötsel

Barkmylla är extra bra till tunga lerjordar som kräver mycket organiskt material för att ändra struktur. Även lätta sandjordar blir mer fukthållande och trevligare att arbeta med och odla i med tillsats av Barkmylla.

Barkmylla förbättrar jorden både på kort och på lång sikt. Det är en fördel att gräva ner Barkmylla i trädgårdsland och rabatter under hösten då man ofta har mer tid att ägna sig åt underhåll i trädgården.

Jordförbättring: bred ut ett minst 2 cm tjockt lager över jordytan och vänd ner med grep eller spade. Vid plantering blandas den uppgrävda jorden med barkmyllan och sedan fylls jorden tillbaka runt plantans rötter.

Mulch/marktäckning: Barkmylla kan även användas som mulch eller marktäckning och läggas som ett 2-5 cm tjockt lager uppe på jordytan t ex i rabatter för att behålla fukten i jorden och tillföra näring till rötterna.

En säck räcker till ca 2 m2.

Innehåll

Barkmylla luckrar besvärliga jordar genom att tillföra grövre barkbitar och mullämnen som stimulerar mikrolivet i jorden och på så sätt förbättrar strukturen.

Which country site would you like to visit?