Idéer och tips

FAQ

  • Går det att odla ätbart i blomjord?

    Ja, man kan odla ätbara växter i alla våra jordar. Våra jordar består bara av kontrollerade och för livsmedelsproduktion godkända råvaror.

  • Det står i text på säcken att man ska blanda med befintlig jord, varför?

    För att få rötterna att söka sig ut är det bra att jorden i viss mån liknar den jord rötterna vuxit i.

  • Hur ska man spara jord och hur länge?

    Jord ska sparas mörkt och svalt i väl tillsluten påse.