Hasselfors Garden

Hasselfors Garden AB är en del av Kekkilä-BVB, Europas ledande aktör inom torv, gödsel och täckmaterial. I Norden är Kekkilä BVB marknadsledande med kända varumärken som Kekkilä Garden och Hasselfors Garden. I Västeuropa syns varumärkena Jardino och Veenbaas och för yrkesodlare tillverkas och marknadsförs produkter med varumärkena BVB Substrates och Kekkilä Professional.

Hasselfors Garden - en del av Kekkilä BVB

Hasselfors Garden AB är en del av Kekkilä-BVB, Europas ledande aktör inom torv, gödsel och täckmaterial. Som ett led i att vara ett självklart val för våra kunder har Kekkilä BVB satt hållbarhet främst i hela konsumtionskedjan. Företagets slogan Care for Life visar hur våra odlingssubstrat möjliggör matproduktion, gröna städer och hållbar odling. Kekkilä-BVB är marknadsledare i Norden med kända varumärken som Kekkilä Garden och Hasselfors Garden. I Västeuropa syns varumärkena Jardino och Veenbaas och för yrkesodlare tillverkas och marknadsförs produkter med varumärkena BVB Substrates och Kekkilä Professional. Kekkilä-BVB:s produkter och tjänster är riktade till yrkesodlare, fritidsodlare, anläggare av grönytor samt kunder inom djurhållning och industri. Kekkilä-BVB:s omsättning är 250 miljoner euro. Företaget har 500 anställda i Finland, Sverige, Nederländerna, Tyskland, Spanien och Estland. Produkterna exporteras till över 100 länder. Kekkilä-BVB är en del av Vapo Group.

OUR MISSION

Care for life

OUR VISION

Growing together for a better future

OUR VALUES

Focus on customer success

Achieving together

Courage to renew

Trust through respect

Historia

Hur har vi kommit hit?

 1. 1600-talet

  Kunskap genom århundraden

  Hasselfors Gardens rötter sträcker sig ända till 1600-talet då kung Karl IV tilldelade ett markområde till adelsmannen Henrik Falkenberg. På platsen byggde adelsmannen upp Hasselfors bruk där verksamheten var koncentrerad till jord- och skogsbruk samt smide.

 2. 1800-talet

  Myrar i nyttobruk

  Man började utnyttja de närliggande myrarna och bröt torv för att få bränsle till bruket.

 3. Början av 1900-talet

  Ankomst till Finland

  Agronomen Mikko Jortikka grundade en blomstrande försöksträdgård på Kekkilä herrgård. Jortikka anlade 1 800 odlingslotter för att ta reda på olika växters näringsbehov.

 4. 1924

  Kekkilä grundas

  Jortikka utvecklade Finlands första gödselsorter med flera olika näringsämnen kommer ut i butikerna och Kekkilä grundas.

 5. 1940-talet

  Växttorv lanseras

  Efter andra världskriget ökade torvens betydelse inom lantbruket och Hasselfors var först i Norden med att förpacka och sälja växttorv till privathushåll.

 6. 1961

  Jordklassiker på marknaden

  Jordklassikern i Sverige, Solmull, lanseras på marknaden. Sedan dess har Hasselfors utvecklat och producerat spetsprodukter i branschen.

 7. 1965

  Älgen

  Älgen som symbol för Hasselfors kvalitetstorv sätts på förpackningar som går på export till nordafrikanska länder och Amerika.

 8. 1971

  Yrkeskvalitet

  P-jord lanseras till yrkesodlare, senare även till konsumentförsäljning.

 9. 2000

  Krafterna förenas

  Kekkilä och Hasselfors Garden förenar sina krafter. Vi har fortsatt att utveckla gödsel, växtunderlag och andra trädgårdsprodukter tillsammans.

Kekkilä Group

 • Kekkilä
  grundas
  1924
 • Personal
  i företaget
  250
 • Utomlands
  arbetar
  120
Kekkilä Group
 • Kekkilä Oy (Finland)
 • Hasselfors Garden AB (Sverige)
 • Kekkilä Eesti Oü (Estland)
 • Kekkilä Russia LLC (Ryssland)

Ledning och ägare
 • VD Juha Mäkinen
 • Ägare Vapo Oy