Beställ jord i större volymer

Behöver du en stor mängd jord eller täckbark? Du hittar våra jordar i större volymer hos våra tillverkande återförsäljare och terminaler som finns på olika platser i landet.

Hasselfors Garden har ett sortiment av jord i lösvikt som genom våra lokala återförsäljare säljs till privatpersoner. Jorden körs ut och levereras löst på lastbilar, på en del platser går det att hämta jord med släpkärra.

Anläggningsjordarna består till största delen av sand och lera och är mycket tyngre och mindre mullrika än de jordar vi säljer på säck i trädgårdsfackhandeln. Det finns jordar för de flesta behov, men sortimentet varierar hos de olika återförsäljarna.

 • Hitta en återförsäljare nära dig

  Du hittar våra tillverkande återförsäljare utspridda över hela landet från norr till söder.

  Vill du veta mer om vilka jordar som finns hos vilken tillverkande återförsäljare/ terminal kan du kontakta vår kundtjänst på:
  mark@hasselforsgarden.se

Hur levereras jordarna?

Beställ 3-4 dagar före önskad leverans. Leverans sker på vardagar.

Du behöver inte vara på plats när leveransen kommer. Men det är då viktigt att det är uppmärkt var lasten ska lossas t ex med en presenning/skylt.

Observera också att lastbilarna är tunga och att de behöver en relativt stor yta vid leverans.  Innergårdar med grindkorridorer eller smala, mjuka eller frostskadade innergårds- och grusvägar kan vara utmanande. Ta också hänsyn till viktbegränsingar på vägarna.

Läs mer

Hur tjockt ska jordlagret vara?

Här är rekommendationerna och inom parenteserna ser du hur det kan variera beroende på växtbehov och storlek.

 • Gräsmatta 20 cm
 • Barrträd 40 cm (40-60 cm)
 • Buskar och träd 60 cm (60-80 cm)
 • Perenner och grupprosor 40 cm (30-60 cm)
 • Täckmaterial 5 cm (3-7 cm)

Jorden levereras i lösvikt eller i storsäck. Den vägs innan transporten lämnar vår tillverkningsplats. Vid beräkning av åtgång räkna med att jorden sjunker och därför bör planteringsytorna överbyggas med ca 20%. Jorden bör användas så fort som möjligt efter leveransen. Om jorden måste mellanlagras, ska den tippas på en hårdgjord yta och täckas med presenning eller liknande.

 • Tips vid anläggning

  Tänk på att planteringsytorna bör vara lite högre än omgivande marken då jorden sjunker ofta en aning under de första åren. De allra flesta växterna ska planteras i samma djup som de har vuxit i tidigare. Kom ihåg att vattna väl efter plantering så att växterna får tillräckligt med fukt och att inga större luftfickor blir kvar kring rötterna. Kompaktera inte jorden i för stor utsträckning då porositeten minskar drastisk vilket påverkat jordens egenskap.

  Läs mer
 • Skötsel

  Våra gödslade jordar har fått en förhållandevis låg gödselgiva eftersom vi som jordleverantör inte vet vilka växter som ska planteras. Gödslingen är huvudsakligen ett sätt att bygga ett litet förråd i jorden och fungerar som en liten startgiva, förutsatt att växterna planteras omgående i den nyutlagda jorden. Underhållsgödsling behövs för alla jordar senast andra växtsäsongen, även för gödslad jord. Den ogödslade jorden skall grundgödslas innan användning. Gödslingstidpunkt, mängd och gödselmedel är beroende på bl.a. planteringstidpunkt och växtval.

  Läs mer