Öka den biologiska mångfalden

Bin, fjärilar och andra insekter är avgörande för oss människor och vår odling. Vi har nytta av en rik biologisk mångfald bland insekterna på många olika sätt, inte minst för pollineringen. Ta hand om insekterna!

Många av oss arbetar hårt med att skapa en vacker trädgård. Timmar spenderas i trädgården med att fixa, klippa och rensa, men vi tänker inte på är att samtidigt som vi gör det vackert försvinner också många av de naturliga miljöer som insekterna trivs så bra i. Dagens urbana trädgårdar är inte längre speciellt välkomnande för de små varelser som vi kallar insekter.

Det finns flera saker du kan göra i din egen trädgård eller på balkongen för att hjälpa den biologiska mångfalden bland insekterna att frodas i din närhet genom att bevara eller skapa livsmiljöer.

Människan är beroende av pollinering, cirka 70 procent av världens viktigaste jordbruksgrödor pollineras av insekter. Källa: Food and Agriculture Organization (FAO)

Plantera växter som lockar insekterna

Lavendel, solhatt, buddleja, jätteverbena, kryddtimjan, kryddsalvia, fjärilsbuske, röd rudbeckia, syrén, fruktträd, rosor och bärbuskar är bara några exempel på växter som insekterna gillar att vara bland. Det är också viktigt att planera dina planteringar så att det blommar hela säsongen, så att insekterna kan stanna hela säsongen och inte behöva leta sig vidare när blomningen är över.

Nässelodling

Nässlornas blad är mat för larverna till många fjärilar, spinnare och flyn, inte bara nässelfjärilen som är en av de första fjärilarna som syns på våren. Nässlor trivs soligt och i välgödslad jord. Odla dem i en vild hörna där de får breda ut sig. Om du inte vill att de ska breda ut sig plantera i en stor kruka. Nässlor kan förökas med frö som plockas på hösten eller genom att dela ett bestånd på våren/hösten.